Контакт

  

  bulgariabike.de

  България, Варна 9010                             
  Хотел „Свети Николай” 26 Б, ап.  203
  Телефон: 00359-88-5753142
  Имейл: leihrad@bulgariabike.de

  Отговорност: Въпреки старателния контрол на съдържанието на тази
  страница не   поемаме отговорност за съдържанието на външни линкове.
  За съдържанието на страниците, към които има препратки, отговорност
  носят само   техните собственици.